Durven zijn wie je werkelijk bent

Holistische coaching

De doelstelling van holistische coaching is jouw vermogen tot zelfherstel en zelfregulatie te activeren, te stimuleren, en te ondersteunen

Enerzijds richten we op het loslaten van oude ballast, geestelijk, mentaal, emotioneel en fysiek. Anderzijds richten we ons op de aanvoer van nieuwe, wenselijke en ondersteunende input op deze niveaus. Zo bouwen we stap voor stap, op het tempo zoals het zich ontvouwt aan het hervinden en ontdekken van je ware zelf. De jij die niet alleen herstelt van het ongemak, maar veerkrachtig, verrijkt, bewust en vitaal het leven en haar kansen met kalme vreugde kan scheppen.

Wanneer we ons herinneren wie we echt zijn, voorbij onze onbewuste overtuigingen over onszelf en de wereld activeren we spontaan onze natuurlijke kracht tot zelfherstel en -regulatie.

Deze stap is de moedigste die we kunnen nemen. Het is de stap in het onbekende. Het is de stap die je ‘oude zelf’ uit het bekende verleden en de voorspelbare toekomst los durft te laten om zo nieuwe, wenselijke, ondersteunende en evolutionaire ervaringen en omstandigheden te scheppen.

Het is durven zijn wie je werkelijk bent

Werkgebieden

1. Het herstellen van de energetische relaties in de familie waarvan andere domeinen in ons leven (partner, collega’s, huisvesting, …) een belangrijke spiegel zijn.

2. Inzicht verwerven in onze Noordelijke Maanknoop binnen de Astrologie. Deze onthult belangrijke onbewuste neigingen om achter te laten en te ontwikkelen talenten.

3. Moderne vormen van meditatie, gebed en affirmatie om zowel tijdens als naast de begeleiding beperkende overtuigingen, patronen en aandoeningen om te buigen tot ondersteunende.

4. Tips en advies voor ondersteunende voeding, reiniging en levensstijl op jouw maat. Het belang van het zacht ontgiften van systemen als de lever, de lymfe, ontzuren de darmen en andere systemen is hierbij van grote ondersteuning.

5. Behandeling met de Flow to Heal-technologie en naast de consulten inname van de energetische ondersteuningen Drops 15. 

6. Stress uit de omgeving  zoals elektro-magnetische straling, energetische en geopatische belasting transformeren via de Penta Power technologie en de Aqwavit technologie.

 

Maak een afspraak

Holistische coaching

Prijs per uur: € 60.

Meting en behandeling met de Flow to Heal – technologie: € 25.

Behandeling met de Flow to Heal

De Flow to Heal technologie beidt een zeer zacht krachtige behandeling van alle energetische verstoringen in ons systeem. Deze sessie duurt 25 minuten. Dit kan zowel in de praktijk als op afstand. 

Prijs: € 25,00.

Meting, healing en advies remote

Bij een meting op afstand verbind ik me met jouw toestand op dat moment. Ik krijg zicht op een aantal fysieke, mentale en emotionele parameters, biedt energetische ondersteuning aan en maak een advies op. De resultaten en het advies wordt indien gewenst via mail of telefoon overgedragen. 

Prijs:  € 60,00 per uur.