Hallo.

Mijn naam is Sam Deraeve. Oprichter en eigenaar van Holy Well – Jouw bron van vitaliteit.

Ik heb je iets unieks te bieden wat een essentieel verschil kan maken in jouw gezondheid en levenskwaliteit.

Ontdek de holistische aanpak van Holy Well om jouw lichaam, energie en bewustzijn een oorzakelijke en diepgaande boost te geven.

Coaching, behandeling, leverzuivering, water dat je echt hydrateert en een vitale en levenskrachtige omgeving, workshops, lezingen en webinars over cruciale gezondheidsthema’s schenken je inzicht, healing en levensvreugde.

Een aanbod gebaseerd op oude wijsheidstradities en helingsmethodes, baanbrekende inzichten uit de westerse, natuurlijke en antroposofische geneeskunde. Leer en groei door de nieuwste inzichten en toepassingen uit de Quantum Healing.

En ontketen zo door Holy Well zacht en krachtig het zelfhelend vermogen dat in jou wil ontwaken.

Opleiding en vorming

Gecertificeerde opleidingen

Bachelor Sociaal Werk (2011 – 2014) – relevante opleidingsonderdelen: Algemene psychologie, sociale psychologie en groepsdynamiek, Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie, Training groepswerk, Algemene filosofie, Sociale filosofie en ethiek, Bio-ethische vraagstukken.

Medische basiskennis in holistisch perspectief aan het Reliantie instituut (2016 – 2017) – anatomie, fysiologie en pathologie.

Reiki Master (2019 – 2023) – 1e graad Shoden, 2e graad Okuden, 3e graad Shinpiden volgens de Usui Reiki Ryoho traditioneel Japanse vorming.

Jaaropleiding: Basisstudie Antroposofische geneeskunde aan de Arlesheim Klinik en de Medische sectie van het Goetheanum (2022-2023)

Ritmische Massage Therapie naar Dr. Ita Wegman in Emerson College (UK – 2024 – 2026)

 

Opleidingen

Masterclass Healing en Reading (2020 – 2022)

Clinical Case Course aan de Arlesheim Klinik en de Medische sectie van het Goetheanum (2024): Verdiepende studie Antroposofische geneeskunde in multidisciplinaire klinische setting. 

Vorming via cursussen, workshops en andere

Antroposofie, Mind-body medicine, Auyrveda , Astrologie, TCM (Traditioneel Chinese geneeskunde), Yoga, Qui Gong, Oosterse en moderne meditatie en gebed, Kwantumfysica , Feldenkrais, Craniosacraal therapie, Klank en stemwerk, Lichaamswerk via dans en beweging, Self Responsibility, EFT (Emotional FreedomTechnique), Familiesystemen en –opstellingen, Therapeutenopleiding bij AqwaTech bvba, NES (Nutri Energetic System), Polyvagaal theorie.

Mijn verhaal

Wie ik echt ben verschilt niet van wie jij bent. In de bron zijn we allemaal één. Op het niveau van perceptie heeft ieder van ons een eigen weg te gaan, eigen angsten te transformeren, eigen ervaringen op te doen en een eigen talent te ontwikkelen en te delen.

Holy Well is het wondermooie resultaat van een ontwikkeling die ik hieronder met je deel:

Ongemak...

Al van kinds af vertoonde ik geestelijke, emotionele en lichamelijke ongemakken. Angst, woede, nachtmerries, verwarring, spasmen, oorontstekingen, zwakke longen, veel verkouden en spanningen in mijn lichaam.

Naar de pubertijd en de adolescentie ervoer ik ook in mij rug en nek intense spanningen.

Mijn energie was laag en schommelde erg. Ik sliep vaak nachten niet. Ik greep naar muziek, vrienden en de nacht als uitlaatklep en vlucht voor de ongemakken en de verwarring die ik ervoer. Ik vertoefde constant in de buitenwereld, ik leefde voor de buitenwereld. Ik wist niet wie ik was en zocht liefde, veiligheid en geborgenheid in de mensen rondom me.

Ostheopatie voor mijn rugklachten hielp zeer miniem. De ostheopaat dacht dat ik een fervente zwemmer was, daar mijn bovenrugspieren sterk ontwikkeld waren (dat dit kwam door de zware lasten die ik droeg wisten we toen nog niet).

 

Wordt kans...

Langzaam maar zeker ben ik naar mijn binnenwereld gekeerd met de vraag: Wat is hier aan de hand? Wat kan ik doen? De vraag bevatte de cascade aan prachtige antwoorden.

Er volgde een heel intense periode van transformatie waarin mijn begrip en ervaring van mezelf en de wereld van verwarrend naar helder evolueerde. Cursussen, workshops en begeleiding in binnen- en buitenland omtrent voeding, lichaam, emoties, mentale en geestelijke processen hielpen me om stap voor stap het bos door de bomen te zien. Ik ontmoette tal van waardevolle mensen die mij elk op hun manier ondersteunden om een stap dichter naar mezelf te maken. Ik ontdekte hoeveel informatie er in mij opgeslagen zat die mij niet diende. Ik ontdekte hoe groot de impact is van het familiesysteem, welke rol voeding speelt, een gezonde lever, een gezonde darmflora, … 

De belangrijkste les die ik leerde is dat ik van binnenuit, vanuit mijn overtuigingen, herinneringen, patronen, … de wereld en mezelf ervaar en vormgeef. Ik leerde hoe ik onbewust beperkende patronen en relaties kon ombuigen tot ondersteunende, liefdevolle. Elke dag doorzetten, moed opbrengen en innerlijk werk verrichten. Langzaam maar zeker ontdeed ik me van de illusie, zeg maar de hallucinatie waarin ik vertoefde. Het geloof dat uiterlijke omstandigheden mijn innerlijke beleving sturen verdween langzaam uit mijn systeem. Dit gaf mij mijn kracht en mijn  verantwoordelijkheid terug.

Ik leerde mijn grootste angsten als kansen te zien, en hoe ze om te buigen waardoor het ondenkbare zich ontplooide. Ik werd me steeds meer gewaar van de samenhang van alle fysieke en niet fysieke componenten.  

Hierdoor heb ik de transformatie kunnen maken van slachtoffer/onmacht naar het zelfbewust helen van kwetsuren en vormgeven van mijn intenties en deze zien verankeren in de materie. Van beperkingen en automatische reacties naar mogelijkheden, bewuste keuzes en evolutie. Van stagnatie en repetitie naar creativiteit in al haar schoonheid. Van geslotenheid, pijn en blokkades naar openheid, verbondenheid, vreugde en gezondheid. Geestelijk, mentaal, emotioneel en fysiek maakte ik een enorme metamorfose door. Terug naar mijn natuurlijke staat.

Ik ontdek(te) dat ik over een intuïtieve, helende kracht beschik. Een kracht die iedereen in zich heeft. Ze heeft zich in mijn leven zo ontplooit dat ik ze wens te delen. Zodat zij die wensen kunnen ontdekken welk potentieel er in hen zit om in plaats van slachtoffer te worden van hun omgeving , schepper te worden.

 

 

Achter de weerstand schuilt de grootste kracht

Het feit dat ik zoveel aanvoel zorgde in mijn kinderjaren voor tal van moeilijkheden.

Toch blijkt elk van deze moeilijkheden, ziekten en ongemakken een kans in zich te dragen die noodzakelijk was om mij bewust te maken van mijn talenten, gaven.  

Via mijn transformatie leerde ik de niet tastbare wetmatigheden ten grondslag aan de materie, de samenhang van de verschillende werkzame krachten, hun oorsprong, … Holy Well is het resultaat van vele jaren doorzetting, ondersteuning, opleiding en transformatie die mijn contact met mijn ware Zelf elke dag verdiepen. Mijn contact met de bron die ik echt ben, die jij echt bent. De fijngevoeligheid, die ik aanvankelijk niet wenste, blijkt voor mij een enorme doorbraak in mijn ontwikkeling. Dit kan ik nu inzetten om mensen, dieren, planten, huizen, omgevingen, … te helpen helen. Dankjewel.

 

Holy Well

Het bewustzijn, de kennis, de inzichten en de methoden die ik me hiervoor heb eigen gemaakt, en elke dag verbreed en verdiep, als ook de revolutionaire kwantumfysische middelen, ontwikkeld door het bedrijf Aqwatech wens ik nu ook via Holy Well aan te bieden.

 

Holy Water

Geen wonder, of toch wel, dat het element water hoe langer hoe meer een belangrijke rol in mijn leven innam. Ik ontdekte allerlei bijzondere kwaliteiten en eigenschappen van water: zacht, rond, gestructureerd, beïnvloedbaar, vormeloos, brug tussen onstoffelijke en stoffelijke, levensdrager/informatiedrager. Ik ontdekte en onderzocht de rol van water in ons leven en onze gezondheid. De samenwerking met de mensen van het bedrijf Aqwatech zijn hier een wonderlijk resultaat van. Hun kwantumfysische middelen hebben voor mijzelf, mijn vriendin, mijn familie en cliënten tot enorme stroomversnellingen geleid in de ontwikkeling naar een bewuster, gezonder en gelukkiger bestaan.

 

Graag tips, inspiratie en events?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang jouw bron van vitaliteit maandelijks in je mailbox!